Pp klub
Klub popotnikov in popotnic (krajše PP) predstavljajo dijaki in študentje, ki pa so že dovolj izkušeni, da lahko prevzamejo del odgovornosti. PP-ji so stari med 16 in 21 let in se najpogosteje znajdejo v vlogi vodnikov, kjer skrbijo vzgojo in program mlajših. V tem obdobju raziskujejo razsežnosti taborništva v tujini, svoje znanje dopolnjujejo na raznih tečajih oz. se udeležijo najrazličnejših tekmovanj.