Pot jih je vodila do Turistične kmetije Apat v Gaberkah, kjer sta nam Laura in Peter prijazno odstopila del travnika, kjer smo prenočili. Čeprav naj je presenetila daljša ploha, smo še pravočasno postavili bivake za najmlajše in tako vsi ostali suhi. Ko je nehalo deževati smo postavili še večerni ogenj, kjer smo si kasneje pekli tudi penice. V nedeljo smo si ogledali še kmetijo, kjer so videli in nahranili njihove dinozavre (kravozavre, pesozavre, pujsozavre…). Za konec pa smo si ogledali še traktor. Vsi otroci so (kljub manjši nevihti) uživali in se naučili veliko novega.