Čeprav verjamemo, da smo taborniki že sedaj ena najbolj dostopnih prostočasnih aktivnosti, cene naših aktivnosti pa daleč od primerljivih na trgu, smo naredili še korak dlje. Pri plačilu članarine smo postavili minimalno in priporočeno višino plačila. Člani in starši članov lahko sami izbrate med višino plačila članarine, pri tem pa med člani našega rodu nikakor ne bomo diskriminirali med različnimi plačniki. Pri tem bi radi spomnili na dejstvo, da je naše društvo neprofitno, vsi, ki v njem delujemo, pa smo prostovoljci, ki za svoje delo ne prejemamo nobenega plačila. Ideja je, da s tovrstno solidarnostno shemo tisti, ki si lahko to privoščite, omogočite kvalitetno izkušnjo tistim, ki si to privoščijo težje.


Verjamemo v načelo, da moramo biti taborniki dostopni za vse.

S plačilom članarine vsak postane član našega društva, s tem pa tudi član Zveze tabornikov Slovenije in član Svetovne skavtske organizacije. Prav tako z njo pokrivamo vsa tedenska vodova srečanja, rutke novih članov in tistih, ki prestopijo v drugo starostno vejo, vsi člani pa na dom mesečno prejmejo tudi revijo Tabor.

Letos znaša minimalna članarina 30 €, priporočena pa 40 €. Članarino je potrebno poravnati do 31. 03. 2021. Po tem datumu pa znaša članarina 40 €.

Podatki za plačilo
Naziv: Rod Pusti grad Šoštanj
Naslov: Koroška cesta 13, 3325 Šoštanj
TRR: SI56 6100 0000 6975 132
Sklic: SI00 101 - članska številka